วัตถุกันเสีย

ชื่อ ลักษณะ จำนวน ราคา (บาท/กก.)
Sodium benzoate
โซเดียมเบนโซเอต
กันบูด
เป็นผลึกสีขาว ละลายน้ำได้ดี,ใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหารเพิ่อถนอมอาหาร โดยใช้เป็นวัตถุกันเสีย ซึ่งจะทำงานได้ดีในช่วงที่เป็นกรด คือ pH < 3.6 ใช้ได้ดีกับอาหารที่เป็นกรด (acid food) หรืออาหารปรับกรด (acidified food)ปริมาณการใช้ของโซเดียมเบนโซเอต คือ ไม่เกินร้อยละ0.1 ของน้ำหนักอาหารเท่านั้น 1 Kg 250
Potassium sorbate
โปแตสเซียมซอร์เบต
กันรา
เป็นแท่งผลึกสีขาวเล็กๆ,ละลายได้ในน้ำ,เป็นสารกันเสียที่เป็นเกลือหรือเรียกว่า เกลือของกรดซอร์บิค,ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม น้ำผลไม้ หรืออื่นๆ ใช้เป็นสารกันเสียยับยั้งเชื้อราและยีสค์,นิยมใช้ในผลิตภัณฑ์เนย, ชีส ,ไวน์, โยเกิร์ต, เนื้อแห้ง, น้ำส้มสายชู ,เครื่องดื่มและไส้กรอกแห้ง สามารถใช้ในผลิตภัณฑ์ที่มีค่า pH สูงถึง 6.5 ได้
ปริมาณการใช้
– อยู่ในช่วง 0.0025-0.10 %
– ปริมาณสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์ใช้อย่างเดียวหรือใช้ร่วมกับวัตถุกันเสียอื่นๆ ได้ไม่เกิน 0.10 %
การเก็บรักษา
– เก็บไว้ในที่เย็น หากใช้ไม่หมดให้ผูกปากให้แน่น อย่าให้โดนแสง เนื่องจากแสงและความชื้นจะทำให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ลดลง
1 Kg 400
Sodium nitrite
โซเดียมไนไตรต์
กันเสีย ตรึงสี
– เป็นผงสีขาว
การใช้ไนไตรต์ในอาหาร
– ทำให้เกิดสีของเนื้อสัตว์โดยทำไห้เกิดสีแดงอมชมพูใน,ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เช่น,ไส้กรอก แฮม เบคอน แหนม กุนเชียง เนื้อเค็ม สีเกิดจากการรวมตัวของไนไตรต์กับสีในเลือด ซึ่งเมื่อถูกความร้อนจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูที่คงตัว
– ใช้เป็นสารกันเสีย,โดยช่วยยับยั้งการเจริญและการสร้างสารพิษของเชื้อclostridium,botulinum
ปริมาณการใช้
– ไนไตรต์และเกลือไนไตรต์ ใช้ได้ไม่เกิน 125 มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัมอาหาร
1 Kg 550
Sodium erythorbate
โซเดียมอีริทรอเบท
กันหืน สารต้อต้านอนุมูลอิสระ
ผลิตได้จากน้ำตาลทราย,ที่ได้จากอ้อย หัวบีทหรือจากสตาร์ช,การใช้ในอาหาร
– เร่งการเกิดสีชมพูในการหมักเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่ใช้ ได้แก่ ไส้กรอก แฮม แหนม กุนเชียง เนื้อเค็มที่หมักด้วยไนไทรต์
– ป้องกันการเกิดสารไนโตรซามีนซึ่งก่อมะเร็ง
– เป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม เช่น softdrink ช่วยยืดอายุผลิตภัณฑ์จากการเสื่อมคุณภาพเมื่อสัมผัสกับออกซิเจน เช่น ป้องกันการหืน และป้องกันการเกิดออกซิเดชั่นของเม็ดสีและสารให้กลิ่นรสในอาหาร ช่วยในการ,ถนอมอาหาร
– ลดและป้องกันการเกิดปฎิกิริยาการเกิดสีน้ำตาล ( browning,reaction ) ช่วยรักษาสีและกลิ่นรสของผลิตภัณฑ์ให้คงตัวไม่ซีดจาง
ปริมาณการใช้ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์หมัก เช่น ไส้กรอก แฮม ไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร ในเครื่องดื่มใช้ตามความเหมาะสม
1 Kg 300
Sodium propionate
โซเดียมโพรพิโอเนท
กันรา
เป็นสารไม่มีสี เป็นผลึกใสหรือเกล็ดใส ไม่มีกลิ่นหรือมีกลิ่นอ่อนๆของกรดอะซิตริกบิวไทริก,ใช้เป็นหลักเป็นสารยับยั้งเชื้อราในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ในอาหารที่ผ่านการอบ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เนยแข็ง ลูกกวาดขนมฉาบน้ำตาล พุดดิ้งวุ้นเจลาติน ขนมสอดไส้ แยม เยลลี่ เนื้อสัตว์ 25 Kg 200
Sodium metabisulfite
โซเดียมเมตตาไบซัลไฟท์
กันเสีย ฟอกขาว
มีลักษณะผงสีขาวหรือออกเหลือง ละลายน้ำได้ สารละลายเป็นกรด ละลายได้ในกลีเซอรีน (glycerine) และละลายได้เล็กน้อยในเอธานอล (ethanol) ใช้เพื่อเป็นสารกันเสีย,สารต่อต้านอนุมูลอิสระ สารฟอกขาวและป้องกันปฎิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลที่เกิดจากเอนไซม์
ปริมาณการใช้
– ในกุ้งดิบแช่เยือกแข็ง ไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
– ในกุ้งสุกแช่เยือกแข็งไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
– ในพืชผักชนิดแห้งและแช่อิ่ม ไม่เกิน 1500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
– ห้ามใช้ในพืชผักที่รับประทานโดยไม่ผ่านความร้อน
1 Kg 250
BHT(Butylated hydroxytoluene)
บีเอชที
กันหืน
เป็นเกล็ดใสขาว ละลายในไขมันพืชและสัตว์,จุดหลอมเหลวอยู่ที่ 69-70 องศาเซลเซียส ไม่ละลายน้ำ
– ใช้ป้องกันการหินชองน้ำมันและไขมันจากปฎิกิริยาออกซิเดชั่นของลิพิด
– ใช้กับน้ำมันพืช ไขมันสัตว์ ผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ผลิตภัณฑ์เนื้อ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ น้ำมันหอมระเหย เป็นต้น
– ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 84 อนุญาตให้ใช้ได้ไม่เกิน 200 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม อาจใช้เพียงอย่าเดียว หรือใช้รวมกับวัตถุกันหืนอื่นๆ
1 Kg 700