เครื่องแต่งกาย

ถุงมือแพทย์

ชื่อ :ถุงมือแพทย์
คำอธิบาย :วัสดุที่ใช้ในถุงมือเป็นแบบ food safety สามารถสัมผัสอาหารได้
ขนาด :มีขนาด 2 แบบ คือ M , L
ราคา :คู่ละ 3 บาท

ถุงมือยางสีส้ม

ชื่อ :ถุงมือยางสีส้ม
คำอธิบาย :วัสดุที่ใช้ในถุงมือเป็นแบบ food safety สามารถสัมผัสอาหารได้
ขนาด :มีขนาด 2 แบบ คือ M , L
ราคา :คู่ละ 25 บาท

ถุงมือยางสีเขียว

ชื่อ :ถุงมือยางสีเขียว
คำอธิบาย :วัสดุที่ใช้ในถุงมือเป็นแบบ food safety สามารถสัมผัสอาหารได้
ขนาด :มีขนาด 2 แบบ คือ M , L
ราคา :คู่ละ 25 บาท

ผ้าปิดปาก

ชื่อ :ผ้าปิดปาก
ราคา :ผืนละ 4 บาท

หมวกคลุมผมตัวหนอน

ชื่อ :หมวกคลุมผมตัวหนอน
ราคา :ชิ้นละ 2 บาท

***หมายเหตุ***
– เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร เพื่อสุขอนามัยที่ดี
– ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง 35 บาทต่อกิโลกรัม