สารให้ความหวาน

สารให้ความหวาน
ชื่อ (Name) ประเภท(Status) ลักษณะ แบ่งย่อย 1 กก. ราคา (บาท/กก.) ยกแพ็ค ราคา (บาท/กก.)
Dextrose monohydrate
เด๊กโตรส โมโนไฮเดรต
สารธรรมชาติ
Natural
มีลักษณะเป็นผลึกสีขาว เป็นสารให้ความหวานธรรมชาติ เป็นรูปแบบผลึกของน้ำตาลกลูโคส ให้แคลอรี่ต่ำกว่าน้ำตาล หวาน 0.75 เท่าของน้ำตาล 1 Kg 100 25 Kg 45
ใช้ผสมทำน้ำเชื่อมต่างๆ เครื่องดื่ม ขนม ไอศกรีม
Dextrose anhydrous
เด๊กโตรส แอนไฮดรัส
สารธรรมชาติ
Natural
มีลักษณะเป็นผลึกสีขาว มีความบริสุทธิ์สูงกว่าโมโนไฮเดรตเนื่องจากมีโมเลกุลน้ำน้อยกว่า ให้แคลอรี่ต่ำกว่าน้ำตาล หวาน 0.75 เท่า ไม่มีแบ่งย่อย 25 Kg 60
ใช้ผสมเพื่อเป็นสารอาหารสำหรับผู้ป่วยได้
Maltodextrin DE 10
มอลโตเด๊กตริน
สารธรรมชาติ
Natural
มีลักษณะเป็นผงละเอียดสีขาว มีความหวานน้อยกว่าน้ำตาล 1 Kg 100 25 Kg 75
ใช้ผสมในผงปรุงรส ไอศกรีม เพื่อเพิ่มเนื้อสัมผัส
Sugar powder
น้ำตาลบดละเอียด
สารธรรมชาติ
Natural
น้ำตาลทราย 100 % บดละเอียด ไม่ผสมแป้งและกันชื้น 1 Kg 50 25 Kg 45
ใช้ในเบเกอรี่ และอาหารทุกชนิด
D-xylose
ดี ไซโรส
สารให้ความหวาน
sweetener
เป็นผงละเอียดสีขาว มีความหวานเท่ากับ 40 % ของน้ำตาล เป็นน้ำตาลที่ไม่ทำให้ฟันผุ 1 Kg 400 25 Kg 320
ใช้เป็นสารให้สีน้ำตาลในเนื้อสัตว์ เสริมกลิ่นรสในอาหารคาว
Lactose
แลคโตส
สารธรรมชาติ
Natural
เป็นน้ำตาลที่ได้มาจากนม มีลักษณะผงละเอียดสีขาวถึงเหลืองอ่อนๆ ความหวาน 0.25 เท่าของน้ำตาล มีรสหวานแต่ไม่ติดค้างที่ลิ้น 1 Kg 300 25 Kg 140
เป็นตัวช่วยให้เกิดสีน้ำตาลทอง รักษาสีแดงของซอส ใช้ลูกกวาด
Fructose powder
ฟรุคโตส
สารธรรมชาติ
Natural
เป็นผลึกสีขาวแต่ขนาดเล็กกว่าน้ำตาล เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียว จะมีความหวานกว่าน้ำตาลเล็กน้อย ไม่มีแบ่งย่อย 25 Kg 150
ใช้แทนน้ำตาลในอาหารทุกชนิด
Xylitol
ไซลิทอล
สารธรรมชาติ
Natural
เป็นน้ำตาลแอลกอฮอล์ที่อยู่ในรูปผลึก สกัดจากข้าวบาร์เลย์ ข้าวโอ๊ด ให้ความหวานเท่าน้ำตาล แต่ให้พลังงานน้อยกว่าน้ำตาล 40 % ไม่มีแบ่งย่อย 25 Kg 380
ใช้ได้ในอาหารควบคุมน้ำหนัก เครื่องดื่ม หมากฝรั่ง ลูกอม
Fructo Oligosaccharide (FOS)
โอลิโก ฟรุกโตส
สารให้ความหวานอื่นๆ ผงสีขาว เป็นสารให้ความหวานชนิดหนึ่งใช้แทนน้ำตาล มีรสชาติเหมือนน้ำตาล หวาน  30-50% ของน้ำตาล ให้พลังงานน้อยกว่าน้ำตาล 1 Kg 480 25 Kg 320
ใช้ในอาหารควบคุมน้ำหนัก ผู้ป่วยเบาหวาน นมเด็ก และเครื่องดื่ม
Sorbital
ซอร์บิทอล
สารธรรมชาติ
Natural
ผลิตจากมันสำปะหลัง ให้ความหวาน 0.70 เท่าของน้ำตาล ดูดซึมเข้าร่างกายได้น้อยกว่าน้ำตาล ให้พลังงานต่ำกว่าน้ำตาล ไม่มีแบ่งย่อย 20 Kg 125
ใช้ในเครื่องสำอางค์ ยาบ้วนปาก ยาสีฟัน แป้งทอดเพื่อให้เกิดสีสวย อื่นๆ
Sorbitol syrup 70 %
น้ำเชื่อมซอร์บิทอล
สารธรรมชาติ
Natural
ผลิตจากมันสำปะหลัง ให้ความหวาน 0.70 เท่าของน้ำตาล ดูดซึมเข้าร่างกายได้น้อยกว่าน้ำตาล ให้พลังงานต่ำกว่าน้ำตาล ไม่มีแบ่งย่อย 22 Kg 85
ใช้ในเครื่องสำอางค์ ยาบ้วนปาก ยาสีฟัน หมากฝรั่ง อื่นๆ
Aspartame
แอสปาแตม
สารสังเคราะห์
Artificial
มีลักษณะผงขาว ให้ความหวาน 200 เท่าของน้ำตาล ให้ความหวานใกล้เคียงกับน้ำตาล ใชัในเครื่องดื่ม หมากฝรั่ง 1 Kg 1,200 25 Kg 950
ใช้ได้ในอาหารควบคุมน้ำหนัก เครื่องดื่ม หมากฝรั่ง
Sucralose
ซูคราโลส
สารสังเคราะห์
Artificial
ให้ความหวาน 600 เท่าของน้ำตาล ไม่มีแคลอรี่ ให้รสชาติใกล้เคียงกับน้ำตาล 1 Kg 4,200 25 Kg 4,000
ใช้ได้ในอาหารควบคุมน้ำหนัก เครื่องดื่ม
Acesulfame-K (ACK)
อะซีซัลเฟม-เค(เอซีเค)
สารสังเคราะห์
Artificial
มีลักษณะเกล็ดขาว ให้ความหวาน 200 เท่าของน้ำตาล ทนความร้อนที่ 200 องศา ใช้ได้หลายค่าช่วง pH ไม่ให้พลังงาน 1 Kg 800 25 Kg 500
ใช้ได้ในอาหารควบคุมน้ำหนัก เครื่องดื่ม หมากฝรั่ง
Saccharine
แซคคาริน(ดีน้ำตาล)
สารสังเคราะห์
Artificial
มีลักษณะเป็นผลึกสีขาวใส ให้ความหวาน 300 เท่าของน้ำตาล ไม่มีแบ่งย่อย 50 Kg 700
ใช้เครื่องดื่ม ไอศกรีม ผลไม้ดอง ขนมหวาน
Stevia
สเตเวีย(หญ้าหวาน)
สารธรรมชาติ

Natural

มีลักษณะผงขาว ให้ความหวาน 300 เท่าของน้ำตาล ทนร้อนได้ถึง 200 C มีความปลอดภัยสูงเนื่องจากสกัดจากใบหญ้าหวาน ให้พลังงานต่ำ 1 Kg 4,800 25 Kg 4,200
ใช้ในอาหารควบคุมน้ำหนัก ผู้ป่วยเบาหวาน
Trehalose
ทรีฮาโลส
สารธรรมชาติ
Natural
น้ำตาลโมเลกุลคู่ ป้องกันการเสียสภาพของโปรตีนในอาหารแช่แข็ง ลดการเกิดกลิ่นคาวในอาหารทะเล หวาน 45% ของน้ำตาล เมื่อโดนความร้อนไม่เกิดสีน้ำตาล ลดฟองอากาศ 1 Kg 550 25 Kg 450
ใช้ในอาหารทะเล เครื่องสำอาง เครื่องดื่ม เครป วาฟเฟิล (ช่วยลดฟองอากาศ)
Sodium Cyclamate
โซเดียมไซคราเมต (แป้งหวาน)
สารสังเคราะห์
Artificial
มีลักษณะเกล็ดขาว ให้ความหวาน 30-50 เท่าของน้ำตาล ไม่ให้พลังงาน รสชาติหวาน ไม่ติดลิ้น หรือทำให้ขมติดปลายลิ้น ไม่มีแบ่งย่อย 25 Kg 250
ใช้ในน้ำอัดลม น้ำผลไม้ อื่นๆ