ผงเครื่องดื่ม

ผงชาเขียวมัทชา
ผงโกโก้
ชื่อ ลักษณะ จำนวน ราคา (บาท/กก.)
Non dairy creamer fat 35%
ครีมเทียมไขมัน 35%
เป็นผงสีขาวครีมหรือเหลือง ละลายน้ำได้ ใช้ได้ในเครื่องดื่ม ชา กาแฟ ตลอดจนไอศครีม หรืออาหารอื่นๆ เพื่อเพิ่มความมัน 1 Kg 120
 Non dairy creamer fat 28%
ครีมเทียมไขมัน 28%
 เป็นผงสีขาวครีมหรือเหลือง ละลายน้ำได้,ใช้ได้ในเครื่องดื่ม ชา กาแฟ ตลอดจนไอศครีม หรืออาหารอื่นๆ เพื่อเพิ่มความมัน  25 Kg  80
 Non dairy creamer fat 28% (Soybean oil)
ครีมเทียมไขมัน 28% (น้ำมันถั่วเหลือง)
 เป็นผงสีขาวครีมหรือเหลือง ละลายน้ำได้,ใช้ได้ในเครื่องดื่ม ชา กาแฟ ตลอดจนไอศครีม หรืออาหารอื่นๆ เพื่อเพิ่มความมัน 25 Kg 150
 Arabica coffee bean
เมล็ดกาแฟอาราบิก้า
 เป็นเมล็ดกาแฟอาราบิก้า คั่วแบบเข้ม  1 Kg  400
 Robusta coffee bean
เมล็ดกาแฟโรบัสตา
 เป็นเมล็ดกาแฟโรบัสต้า คั่วแบบกลาง  1 Kg  350
 Matcha green tea
ผงชาเขียวมัทชะ
 เป็นผงชาเขียวมัทชะ 100 %  1 Kg  2200
 Cocoa powder
ผงโกโก้
 ผงสีน้ำตาล มีกลิ่นโกโก้ ไขมัน 10-12 % ละลายน้ำร้อนได้ ใช้ในเครื่องดื่มต่างๆ ไอศกรีม และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่  1 Kg  220
 Malted beverage powder
ผงมอลท์
 เป็นผงสีน้ำตาล ให้กลิ่นมอลท์และชอคโกแลต ละลายน้ำร้อนได้ ใช้ในเครื่องดื่มต่างๆ ไอศกรีม และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 1 Kg 280
25 Kg 220
 Instant coffee powder
ผงกาแฟสำเร็จรูป
 เป็นผงกาแฟสำเร็จรูป สีน้ำตาล ละลายน้ำได้สีน้ำตาล และมีรสขมของกาแฟ หอมกลิ่นกาแฟเล็กน้อย  1 Kg  500
 Capuccino foamer
ฟองนม
 เป็นผงสีขาว ซึ่งเมื่อละลายน้ำร้อนแล้ว จะได้ฟองนมสีขาวบนผิวหน้าเครื่องดื่ม เช่น ชา กาแฟ ชอคโกแลต นอกจากนั้นใช้ในซุปหรือซอส ได้ด้วย  1 Kg  450
 Soybean flour
แป้งถั่วเหลือง
 เป็นผงแป้งสีขาวครีมถึงเหลือง มีกลิ่นถั่วเหลือง มีโปรตีนประมาณ 40 %,ใช้ในอาหาร และเครื่องดื่มต่างๆ  1 Kg  270
 Instant tea powder
ผงชาสำเร็จรูป
 เป็นผงชาดำสำเร็จรูป สีน้ำตาล ละลายน้ำได้สีน้ำตาลใส และมีรสของชา ไม่มีตะกอน เหมาะสำหรับทำเตรื่องดื่มทั้งผงและน้ำ เนื่องจาก ไม่มีตะกอน ให้สีและรสที่ดี ควบคุมเรื่องเชื้อได้ง่ายกว่าการใช้ใบชาและใช้ในปริมาณน้อย  1 Kg  1,350

***หมายเหตุ***
– สามารถติดต่อสอบถามราคาและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย โทรฯ 080 633 5454